Od vidlí po vidličku

– Více lokálních potravin do škol –

O co usilujeme?

Aby děti jedly ve školách zdravě a dostávaly na talíř pokrmy připravené z potravin přímo od farmářů. 

Aby školní jídelny mohly jednoduše odebírat potraviny přímo od lokálních producentů.

Aby veřejnost rozuměla významu a přínosu používání lokálních potravin z hlediska ekonomického, ekologického, zdravotního.

Aktuální stav

  • Spolupracujeme s cca 15ti školními jídelnami v regionu. 
  • Zájem o spolupráci mají stále nové školy a obce.
  • Většina zapojených jídelen odebírá od místních producentů potravin další suroviny pro přípravu jídel. 
  • Rozšiřujeme seznam lokálních producentů potravin

Cílový stav projektu

Zapojení většiny škol v regionu, které odebírají potraviny regionálního nebo alespoň českého původu (s ohledem na sortiment). 

Zvýšení zájmu veřejnosti o lokální potraviny

Jednotný objednávkový SW a logistika zastřešující lokální dodavatele (usnadnění pro vedoucí jídelen, které nemají kapacity řešit objednávky, fakturace a zavážky od mnoha drobných dodavatelů). 

Fungující logistika a zastřešující SW pro objednávání lokálních potravin školními jídelnami (zjednodušení práce vedoucích školních jídelen = zjednodušená nákupu lokálních potravin.

Edukovaná podporující samospráva, ředitelé škol, rodiče.

Benefity pro školní jídelny ve formě např. exkurzí do provozoven/farem

Prohlédněte si video